Blogger Resimleri İçin Lightbox Görünümü

Blogger  Lightbox Görünümü
Blogger blog  yazı resimlerinizin Lightbox görünümünde açabilirsiniz.  Lightbox yazınızdaki birkaç resmin büyütülmüş artdışık birbirini takip eden görüntüden ibaretdir.
Blog yayınındaki bir resim tıklandığında bu resim blog'unuzun üzerinde daha büyük yer paylaşımlı bir görünümde açılır. Buna lightbox adı verilir. İster doğrudan bilgisayarınızdan yüklenmiş isterse başka bir kaynaktan bağlanılmış olsun tüm blog resimleri bu lightbox görünümünde gösterilir.
Blog yayınında birden fazla resim varsa lightbox görünümü açıldığında bu resimlerin tümüne göz atılabilir.
Blog ayarlarınızda Lightbox resim görünüm modunun etkin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Lightbox görünümü
Lightbox resim görünüm ayarlarını kontrol edin ;
→ Blog paneline giriş yapın
→ Ayarlar | Yayınlar ve Yorumlar | Resimleri Lightbox ile gösterin seçeneğinin Evet olarak işaretli olduğunu kontrol edin.
→ Seçeneklerden Hayır seçili ise resimler büyütülmüş ardışık birbirini takip ederek görülmeyecektir.
Blog'unuzda Lightbox'ı devre dışı bırakmak isterseniz Blogger'a giriş yapın ve Ayarlar | Yayınlar ve Yorumlar bölümünde (yeni arayüz) veya Ayarlar | Biçimlendirme bölümünde (eski arayüz) Lightbox'ın yanındaki Hayır'ı seçin.
Blogger Lightbox resim görünüm ayarları
Dinamik Görünümlerin etkinleştirilmiş olduğu blog'lar için lightbox görünümünün devre dışı olacağına lütfen dikkat edin.

Yorumlar